Vision

Vi har i personalegruppen formuleret en fælles vision for børn og voksne hos. Den er blevet til i slutningen af 2017 og efterfølgende godkendt i forældrebestyrelsen. Man vil kunne se den hængt op rundt omkring i institutionen.

I Børnegården Søndervang har vi

MOD til at være og LYST til at lære

På egen hånd og sammen med andre!

("Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg nok godt" - citat Pippi)