Værdigrundlag

  Vejle kommunes børne- og ungdomspolitik er den fælles ramme som vores arbejde her i Børnegården Søndervang tager udgangspunkt i.


  I Børnegården Søndervang har vi børn fra 0-6 år, deres forældre og personalet. Det er vigtigt for os at skabe et miljø, hvor alle de involverede parter trives og udvikles. Atmosfæren er kendetegnet ved, at her er det et rart sted at være.  Et sted hvor nærvær og omsorg er i fokus.


  Vi vil være kendetegnende for et anerkendende miljø, hvor barnet føler sig betydningsfuldt, bliver set, hørt og forstået.  Hvor der er rum til fordybelse i det der lige rør sig i barnet. Hvor der er tydelige voksne, der sætter rammerne, giver tryghed, glæde, trivsel, udvikling og læring for barnet. Og hvor venskaber og fællesskaber styrkes.


  Børnegården Søndervang er et sted, hvor børn og voksne bliver mødt med respekt for hvem vi er, hvad vi ved og kan. Vi er ligeværdige personer!


  Her skal være en god omgangstone. Vi vil udvise fleksibilitet i forhold til hinanden og institutionens behov og drage nytte af hinandens forskelligheder.


  Vi vægter samarbejdet med forældrene og de øvrige samarbejdspartnere højt, så vi skaber et positivt samarbejde om det enkelte barns hverdag og udvikling.


  At Børnegården Søndervang er en institution, hvor humor bruges og værdsættes i hverdagen. Det er forløsende at grine, fjolle og lave sjove ting i hverdagen. Humor skaber glæde, energi og overskud.
  I Børnegården Søndervang har vi MOD til at være og LYST til at lære -
  På egen hånd og sammen med andre!


                                                      
  (”Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg nok godt” - citat Pippi)