Tilsynsrapport 2017

Børnegården Søndervang har haft tilsynsbesøg fra dagtilbudsforvaltningen i juni 2017. Dette besøg lægges hos alle dagtilbud hvert 2. år og omhandler bl.a. pædagogik, forældresamarbejde og arbejdsmiljø. Fra institutionen deltog leder, souschef, 3 medarbejdere og en forældrerepræsentant.

Det var et positivt besøg og en positiv rapport kom der ud af det, som I kan læse her. Der er et par opmærksomhedspunkter, vi arbejder videre med.