Ressourcepersoner

I Børnegården Søndervang har vi forskellige ressource personer der er uddannet inden for forskellige områder.

AKT - Adfærd, kontakt og trivsel, sorg og krise
Motorik og bevægelse
Sprogansvarlige der sprogvurderer børnene efter gældende regler også de to sproget.

Hvis I har brug for en uddybelse af ressourcerne er I velkommen til at kontakte os.