KerneopgavenI Børnegården Søndervang er vores kerneopgave at skabe rammerne for at børnene får mod til at være og lyst til at lære – på egen hånd og sammen med andre.


Vores målgruppe

Vores primære målgruppe er børnene. For at vi kan lykkes med dem, er det vigtigt at have øje for et godt forældresamarbejde. Og have forståelse for, at vi er en vigtig brik i samfundet.

Vores tilgang

Vi ser det enkelte barn og tager udgangspunkt i børnenes perspektiver og det enkelte barns udviklingsniveau.
Vi vil skabe et trygt miljø, med fokus på trivsel, så barnet får mulighed for udvikling, læring og dannelse igennem leg.
Et positivt samspil mellem børn, forældre og personale.
Fælles retning ud fra personlig og faglige kompetencer.

Hvad vil Børnegården lykkes med?

Det enkelte barn er glad for at komme i Børnegården.
Være nærværende, imødekommende og professionelle voksne.
Et godt forældresamarbejde.
Et sted hvor der er plads til alle.