Inklusionssyn

Her kan du læse mere om, hvordan vi definerer begrebet inklusion og hvordan vi arbejder med det.


Social inklusion i Børnegården Søndervang

Vi forudsætter at:

 • Alle børn lærer og udvikler sig i fællesskaber

 • Ingen børn ønsker sig udenfor fællesskabet

Børnegårdens definition af social inklusion

Et barn er inkluderet, når det på et eller flere tidspunkter i løbet af dagen er aktiv deltager i et fællesskab, hvor det føler sig værdsat

Som professionelle har vi et fælles ansvar for, at alle børn i Børnegården befinder sig i et inkluderende miljø og mødes af nærværende og anerkendende voksne

I praksis betyder det, at vi som professionelle:

 • har fokus på børnenes sociale liv

 • anerkender, at det er fællesskabet, der skal tilpasse sig barnet og ikke barnet, der skal tilpasse sig fællesskabet

 • anerkender betydningen af det enkelte barns deltagelse i fællesskaber

 • er aktive gennem vejledt deltagelse, hvor det er svært for barnet at finde fodfæste

 • har fokus på differentierede fællesskaber

 • reflekterer over, om der er noget i vores praksis, der spænder ben for barnets deltagelsesmuligheder

 • inddrager forældrene i Børnegårdens inklusionssyn og får dem med på banen, hvor det er svært

 • er opmærksom på de eksklusionsmekanismer, der nemt kan forekomme i en børnegruppe:

 • den institutionelle individualisering Vægten lægges på, hvad barnet skal kunne på bestemte alderstrin og i lige så høj grad, hvad det ikke kan

 • en smal normalitetsopfattelse

 • ensidig fællesskabsforståelse og tingsliggjorte læringsmiljøer/praksisfællesskaber hvor læringsfællesskaber bliver fastlåst af bestemte materialer, procedurer, rutiner og handlemåder

Vi er opmærksomme på, at børn i udsatte positioner med særlige behov i særdeleshed har brug for vejledt deltagelse og guidning i og omkring fællesskaber fra den voksne. Der kan være brug for pædagogiske handleplaner og særlige Læringsmiljøer, der har som mål at få barnet inkluderet.