Børnegårdens vision

Vi har i personalegruppen formuleret en fælles vision for børn og voksne hos. Den er blevet til i slutningen af 2017 og efterfølgende godkendt i forældrebestyrelsen. Man vil kunne se den hængt op rundt omkring i institutionen.