Børnegårdens værdigrundlag

  Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik er den fælles ramme, som vores arbejde her i Børnegården Søndervang tager udgangspunkt i.

  I Børnegården Søndervang har vi børnene fra 0-6 år, deres forældre og personale. Det er vigtigt for os at skabe et miljø, hvor alle de involverede parter trives og udvikles. Atmosfæren er kendetegnet ved, at her er et rart sted at være, glæde, energi, imødekommenhed og nærvær er nøgleord for os.

  Her skal være en god omgangstone. Vi vil udvise fleksibilitet i forhold til hinanden og institutionens behov og drage nytte af hinandens forskelligheder. Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene.

  Vi vægter samarbejdet med forældrene og de øvrige samarbejdspartnere højt, således at vi sammen kan skabe et positivt samarbejde omkring det enkelte barns hverdag og udvikling.

  Bestyrelsen og personalet vil via den åbne dialog og fællesskab udvikle de pædagogiske principper til gavn for hele institutionen.

  Værdier

  Med ovennævnte værdigrundlag som udgangspunkt har vi valgt at have fokus på følgende værdier:

  Anerkendelse er et dybt menneskeligt behov, som dækkes i relationen med andre mennesker. Det er i de relationer vi indgår i, vi dannes som mennesker. Børns udvikling er afhængig af kvaliteten, af den relation de har med voksne, så derfor har vi voksne et særligt ansvar for at relationerne er positive og udviklende.
  Sådanne relationer er kendetegnet ved at barnet bliver mødt med positive følelser, får positiv feed-back på sine initiativer, handlinger og interesser, og får ros for det barnet kan og gør.
  Det er i relationen vi hjælper barnet med at samle sin opmærksomhed, så vi får en fælles oplevelse af og giver mening til den verden vi lever i, og det er her vi udvider og beriger barnets forståelse med sammenligninger, forklaringer og historier.
  Det er ligeledes i relationen, vi hjælper barnet med at skabe overblik, udvikle handlestrategier, vejleder og støtter barnet i dets udvikling at personlige og sociale færdigheder. Det er her hvor barnets adfærd og handlemåde korrigeres, hvis nødvendigt, ved at vejlede i, hvad det skal eller kan gøre i stedet.

  Et anerkendende miljø, hvor barnet føler sig betydningsfuld, bliver set, hørt og forstået, hvor der er tydelige voksne, der sætter rammerne, giver tryghed, glæde, trivsel, udvikling og læring for barnet.

  Børnegårdens anerkendende miljø understøttes af værdierne: nærvær, omsorg, ansvar, ligeværdighed, fordybelse, humor og åbenhed, der for os betyder:

  At Børnegården Søndervang er en institution, hvor nærvær er i fokus, vi har øje for hinanden, lytter til hinanden og taler med hinanden; venskaber og fællesskaber styrkes.

  At Børnegården Søndervang er en institution, hvor vi drager omsorg for hinanden, det vil sige at vi deler glæder, sorger, vi trøster, krammer og irettesætter; empati og sociale spilleregler læres.

  At Børnegården Søndervang er en institution, hvor vi forventer og stiller krav om, at børn og voksne tager personligt og socialt ansvar svarende til deres kunnen og formåen, således at fællesskabet fungerer.

  At Børnegården Søndervang er en institution, hvor børn og voksne bliver mødt med respekt for hvem vi er, hvad vi ved og kan. Vi er ligeværdige personer uanset køn, alder, religion og baggrund.

  At Børnegården Søndervang er en institution, hvor der er rum til fordybelse i det der lige rør sig i børn og voksne. Det være sig i legen, en interesse, venskaber eller andet. Fordybelse skaber bl.a. kreativitet og koncentrationen styrkes.

  At Børnegården Søndervang er en institution, hvor humor bruges og værdsættes i hverdagen. Det er forløsende og uhøjtideligt at grine, fjolle og lave sjove ting i hverdagen. Humor skaber glæde, energi og overskud.