Børnegårdens pædagogiske læreplaner

Her finder du Børnegårdens læreplaner. Disse skal evalueres og revideres i personalegruppen og forældrebestyrelsen, når de nye centrale læreplaner kommer i 2017.

  Børnegården lærings begreb:

  De voksne skal tage udgangspunkt, i de ressourcer barnet har, samt være opmærksomme på såvel bevidst, som ubevidst læring.
  Barnet nærmeste udviklingszone er individuel, derfor skal udfordringer være afstemt efter det enkelte barns udviklingspotentialer.
  Læring er knyttet til fællesskaber, hvor barnet i en proces aktivt konstruerer sin egen viden i samspil med andre gennem spejling og feedback.
  Hverdagslivet skal værdsættes som et godt og vigtigt læringsrum.

  Børn i leg konstruerer nærmeste udviklingszone, da de i legen kan udføre handling i fantasien, der ligger ud over deres aktuelle udviklingszone.
  Disse mål, og hvordan vi når dem, skal evalueres hvert andet år i forældrebestyrelsen i samarbejde med personalet. Vi har her i Børnegården Søndervang valgt at udarbejde en fælles læreplan for både vuggestue og børnehaven. Hvordan vi når hen til målene, vil naturligvis være afhængig af, hvilken alder og udvikling det enkelte barn har.

  Børn med særlige behov
  Vi har i vores pædagogiske principper vedtaget at " Børn med særlige behov, skal indgå på lige fod med alle børn, i dagens aktiviteter, på det niveau barnet er". Dvs. at de pædagogiske metoder, praksis og mål i læreplanen også er gældende for denne gruppe af børn, men hvordan vi når målene afhænger af det enkelte barns udvikling og særlige behov.
  Herudover ønsker vi at støtte ovennævnte gruppe med fokus på øget forældresamarbejde, tværfagligt arbejde og kvalificeret overlevering.(se i øvrigt Børnegårdens inklusionssyn)
  I nedenstående link kan du finde målene for de 6 læreplanstemaer: