Børnegården Søndervang - historie og profil

Her får du et kort rids af institutionens historie og et billede af institutionens aktuelle kendetegn.

  Børnegården Søndervang er oprettet som børnehave i 1996 -  under daværende Give Kommune og navnet var Gårdbørnehaven. I 2005 blev børnehaven udvidet, idet den fusionerede med den nedlagte Ikær Børnehave. I 2010 skete der igen en strukturændring, idet der blev oprettet en lille vuggestuegruppe i institutionen. Dermed havde vi en aldersintegreret institution fra 0-6 år og der blev taget navneforandring til Børnegården Søndervang.

  De indendørs fysiske rammer består dels af det gamle (ombyggede) stuehus til en gård, dels af tilbygning og pavillon. Pavillonen rummer bl.a. produktionskøkkenet, som der blev behov for, da der blev indført frokost- og madordning i 2009.

  Vi har fantastisk gode udendørs rammer, med ikke mindre end 3 legeområder - og et vigtigt princip er, at alle børn skal ud minimum en gang hver dag (ellers skal vejret virkelig være dårligt) :
  Gårdspladsen - som også er vores indgangsparti - hvor der er mulighed for sansestimulerende aktiviteter. (vandleg, balancegang, dufte/kigge på blomsterkasserne....)
  Vuggestuens legeplads - som giver en overskuelig  og samtidig udfordrende ramme indrettet specielt til de yngste børn. Her findes også institutionens køkkenhave med bl.a. krydderurter, bær og æbler. Produkterne herfra indgår i madlavningen.
  Den store legeplads - Som primært er til børnehavebørnene. Her er der rigtig gode udfoldelsesmuligheder: bl.a. stor sandkasse, kæmpe bakke m. bro til klatretårn, gynger af forskellig slags, skovområde m. diverse legeredskaber og tipier.