Faktaoplysninger om Børnegården

Børnegården Søndervang er beliggende i en nedlagt gård hvor der af flere omgange er blevet lavet tilbygninger, som er tilpasset til at det skulle fungere som institution. Børnegården Søndervang er indrettet med grupperum hvor der er rum i rum for, at kunne skabe små rum i det pædagogiske arbejde. De fysiske rammer rummer et stort udeareal som giver mulighed for at skabe forskellige legemiljøer og udvikling. Der er en stor legeplads hvor trænet nogle steder er kuperet og med forskellige legeredskaber.

Børnegården er aldersintegreret og er normeret til 66 børnehavebørn i alderen 3-6 år frem til skolestart og 17 vuggestuebørn fra 0-3 år.