Dagplejesamarbejde


Opstarten i børnehaven kan være en stor mundfuld for et 3 årige barn. Derfor har vi et tæt samarbejde med dagplejen.
Overgangen fra dagpleje til børnehave skal være trygt - både for børn og forældre.

I samarbejde med dagplejerne opfordrer vi altid til, at de kommer på besøg med deres dagplejebørn inden barnet starter.
Ligeledes har vi et godt samarbejde med vores vuggestuegruppe i huset, hvor overgangen stille og roligt opstartes inden børnehavestart - selvfølgelig i samarbejde med forældrene.
Vi ønsker at forældre og barn afsætter tid til en samtale med primærpædagogen inden opstart.

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem dagpleje og børnehave.