Café-ordning i Børnegården Søndervang

 • Maden uddeles på caféfacon i et af grupperummene tæt på det gamle køkken el. i det gamle køkken og den spises også her.
 • Caféen passes af 1-2 voksne + 2 caféassistenter (de ældste børn på skift)Det bliver i tidsrummet ca. 13.45 (når sovebørnene begynder at komme op) til kl. 15.00.
 • Børnene spiser på skift
 • De voksne, der ikke passe café, åbner forskellige grupperum for leg og aktiviteter, så børnene kan komme i gang, når de har spist el. mens de venter på plads i caféen
 • Vi sikrer os, at alle børn får tilbuddet om mad via et system med en rød og en grøn kasse indeholdende laminerede kort på alle børn med navn og foto. Når barnet kommer til caféen, skal det finde sit kort i den røde kasse og når barnet har fået sin mad udleveret sættes kortet på plads i den grønne kasse. Når ”åbningstiden” er ved at være slut, kan cafébestyrerne finde frem til de børn, der mangler ved at tage kortene i den røde kasse (måske skal det ses i praksis)

… og hvorfor gør vi så det her?

 • Det giver mindre ventetid for børnene frem for nu, hvor de skal vente til alle er kommet op fra middagssøvn eller ind fra legepladsen
 • Alle grupperum skal ikke optages af middagsmåltidet men kan bruges af børnene
 • Alle voksne skal ikke optages af eftermiddagsmåltidet, men kan "bruges" af børnene
 • Børnene bliver mere aktører: de skal finde eget kort - kan øve sig i at træffe valg (hvor kan jeg lege henne bagefter/før spisningen?) - de større børn bliver inddraget i afviklingen af caféen
 • Børnene kan bedre fordybe sig i leg/aktivitet - kan hurtigere komme i gang med det
 • Det giver andre fællesskaber - børnene spiser sammen med forskellige, kan hjælpe hinanden på tværs.