Børns seksualitet

Hvordan forholder vi os til det i Børnegården Søndervang?