Børns seksualitet

Hvordan forholder vi os til det i Børnegården Søndervang?

Retningslinjer i forhold til børn & seksualitet i Børnegården Søndervang

 

Børn har en naturlig nysgerrighed i forhold til sig selv og andre. Børn har også en seksualitet, som medfører, at de i perioder leger ”doktorlege”.  Det vil finde sted, når flere børn er sammen og derfor er det vigtigt, at vi som institution forholder os til håndteringen af disse lege.  Vi har formuleret nedenstående retningslinier som rettesnor for vores ageren i den daglige praksis.

 

 • Børn har seksuelle følelser

   

 • Det er vigtigt, at vi lærer børnene at respektere egne og andres personlige grænser

   

 • Børnene skal lære at mærke efter og sige ja/nej

   

 • Det er vigtigt, at vi ikke giver børnene følelser af skyld eller skam i forbindelse med seksuelle følelser

   

 • Når børnene leger skal de altid beholde deres underbukser på

   

 • I vurderingen af børns seksuelle lege er det vigtigt, at vi husker, at vi taler om små børn og ikke voksne

   

 • Vi signalerer forståelse for nysgerrighed på køn

   

 • Vi stopper grænseoverskridende adfærd