Velkomstfolder nye kolleger

Alle nyansatte i Børnegården Søndervang får udleveret denne lille folder, som bliver understøttet af vores interne personalehåndbog.