Velkommen til Børnegården Søndervang

Børnegården Søndervang er en aldersintegreret daginstitution, der har til huse i en nedlagt gård, hvor der af flere omgange er blevet lavet til og ombygninger, så institutionen i dag fremstår som tidssvarende – tilrettet vores pædagogik og behov.
Børnegården er normeret til 66 børnehavebørn i alderen 3-6 år fordelt på 4 grupper og 17 vuggestuebørn i alderen 0-3 år fordelt på 2 grupper

Børnehavedelen har følgende gruppestruktur: 3 aldersintegrerede grupper med børn i alderen 3 – 4-år og 1 ældste gruppe med børn i alderen 5 – 6-år

Vuggestuedelen har følgende gruppestruktur: 2 aldersintegrerede grupper med børn i alderen 0 – 3 år

Børnegården Søndervang er én ud af to daginstitutioner i Give, hvilket betyder, at vi ofte har et mangeårigt kendskab til familierne, fordi de to institutioner samarbejder på tværs. Samarbejdet sker både på ledelsesniveau, men også på medarbejder- og børneniveau. Der er bl.a. besøg i hinandens institutioner og personalet kan sparre med hinanden omkring nye tiltag og aktiviteter.

Vi har i de senere år oplevet en stor tilflytning til Give, og derfor byder vi flere og flere ”nye” familier velkommen.

Give er et velfungerende lokalsamfund, hvor børn og familier mødes i mange forskellige sammenhænge. Vi har et godt samarbejde med Firkløver skolen og Hedegård Friskole omkring vores kommende skolebørn.